SKIP_TO

Granty młodzieżowe. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.

W broszurze tłumaczymy jakie znaczenie mają granty młodzieżowe oraz inne formy finansowego wsparcia (np. mikrogranty) dla kształtowania postaw obywatelskich wśród młodych ludzi. Pokazujemy m.in. przykłady dobrego wykorzystania przez młodzież funduszy na projekty społeczne w swoich szkołach i społecznościach lokalnych, tłumaczymy jak krok po kroku przygotować program grantowy dla młodzieży od strony formalnej, a także pokazujemy jaką rolę mogą w tym kontekście pełnić organizacje pozarządowe.
Zapraszamy do udziału w hackatonie obywatelskim 12-13 kwietnia!