SKIP_TO

Jak korzystać z praw, aby osiągnąć sukces?

Scenariusz lekcji dla uczniów liceum zgodny z podstawą programową zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Dzięki zajęciom uczniowie i uczennice będą potrafili wymienić swoje prawa, dowiedzą się na podstawie jakich dokumentów formułowane są ich uprawnienia oraz zrozumieją, że dają im one możliwość aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły.
Zapraszamy do udziału w hackatonie obywatelskim 12-13 kwietnia!