SKIP_TO

Jak włączać edukację globalną do codziennej pracy szkoły?

Publikacja wydana w ramach projektu „Uczymy (się) razem dla pokoju” zawiera propozycje zagadnień do zrealizowania na lekcjach przedmiotowych w liceum i technikum. Dowiemy się z niej czym jest edukacja globalna i jak włączać ją w program zajęć np. na lekcjach matematyki, biologii, historii, plastyki, języków itp.