SKIP_TO

Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży

Publikacja powstała jako część projektu „Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży”, zrealizowanego przez fundację w ramach programu „Kultura w sieci”, wdrażanego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem tego programu było wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia online. Był on elementem tarczy antykryzysowej w kulturze - działań wspierających ten sektor w związku z utrudnieniami w jego funkcjonowaniu, wynikłymi z pandemii Covid.

Naszym założeniem było wsparcie programowe bibliotek w okresie ograniczonych możliwości prowadzenia normalnej aktywności społecznej. Chcieliśmy wprowadzić do ich oferty nowe formy działalności, oparte o narzędzia online.
Wersja podstawowa
PDF - 2.20 MB
pobierz plik
Wersja dla osób z dysfunkcją wzroku
PDF - 2.07 MB
pobierz plik
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!