SKIP_TO

Karta zasad i standardów działania Młodzieżowych Rad Gmin

Publikacja jest elementem projektu „Młodzieżowe Rady Gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami”, realizowanego przez fundację w partnerstwie z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych oraz gminami: Krynica Morska, Lisewo i Płużnica. Znajdziemy w niej najważniejsze zasady działalności młodzieżowych rad.

Celem powstania karty było zainspirowanie i zachęcenie władz lokalnych, urzędników, działaczy społecznych, nauczycieli i samych młodzieżowych radnych do poprawy jakości działania młodzieżowych rad gmin w Polsce.
Zapraszamy do udziału w hackatonie obywatelskim 12-13 kwietnia!