SKIP_TO

Katalog pomysłów młodzieżowych

Publikacja powstała w trakcie projektu Młodzież Aktywna Lokalnie w ramach Programu Młoda Warszawa - Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020. Celem projektu było zwiększenie samorządności młodych ludzi, poprzez wykorzystanie możliwości tkwiących w mechanizmach budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej. Wśród spisu dobrych praktyk znajdziemy działania na rzecz edukacji, integracji społecznej, poprawy infrastruktury miejskiej oraz wyglądu instytucji publicznych, projekty sportowe, kulturalne, prozdrowotne itp.