SKIP_TO

Konferencja „Edukacja obywatelska młodzieży" - zapis wystąpień

Zapis wystąpień z konferencji „Edukacja obywatelska młodzieży" organizowanej w Senacie RP. Konferencja odbyła się w 2009 r. w ramach projektu fundacji pn. "Aktywizacja obywatelska młodzieży - wyzwanie dla organizacji pozarządowych".

Celem projektu było zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży poprzez wzmocnienie skuteczności działań organizacji pozarządowych, zajmujących się nieformalną edukacją obywatelską młodych ludzi.

Więcej o konferencji - Zobacz tutaj
O edukacji obywatelskiej bez indoktrynacji - M.Rymsza
PDF - 80.08 KB
pobierz plik
Rola organizacji pozarządowych w edukacji obywatelskiej młodzieży - W. Sidorowicz
PDF - 60.28 KB
pobierz plik
Szkoła i jej rola w kształtowaniu postaw pro-demokratycznych - M. Zahorska
PDF - 39.17 KB
pobierz plik
Aktywność organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji obywatelskiej i jej bariery - A.Łada
PDF - 46.57 KB
pobierz plik
Przemiany obywatelstwa jako wyzwanie dla edukacji obywatelskiej - O. Napiontek
PDF - 62.24 KB
pobierz plik