SKIP_TO

Konsultacje publiczne w bibliotece publicznej

Publikacja powstała w ramach projektu "Biblioteki jako przestrzenie dyskusji o sprawach lokalnych". Jego celem było rozwijanie funkcji bibliotek jako miejsc spotkań mieszkańców i rozmów o sprawach lokalnych. Środkiem do osiągnięcia tego celu było prowadzenie przez biblioteki konsultacji projektów decyzji przygotowywanych przez władze gminy oraz animowanie dyskusji. 

Publikacja jest poradnikiem dla bibliotekarzy i bibliotekarek. Znajdziemy w niej m.in. opis modelu i procesu przeprowadzania konsultacji społecznych.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!