SKIP_TO

Młodzi liderzy. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.

W publikacji pokazujemy - na przykładzie Warszawskiej Akademii Młodych Liderów - jak kształcić młodych liderów oraz świadomie i we współpracy z organizacjami pozarządowymi rozwijać kompetencje przywódcze i społeczne młodych ludzi.
Zapraszamy do udziału w hackatonie obywatelskim 12-13 kwietnia!