SKIP_TO

Młodzieżowa Rada Dzielnicy - młodzież współdecyduje o swoim mieście

Publikacja powstała jako część projektu „Młodzież współdecyduje o swoim mieście”. Znajdziemy w niej model działania młodzieżowej rady dzielnicy opracowany w wyniku doświadczeń w pracy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, a także m.in. pomocny roczny harmonogram pracy MRD.