SKIP_TO

Model działania młodzieżowej rady gminy

Zasady dotyczące powoływania młodzieżowych rad i ich organizacji pracy spisane w formie zwięzłego skryptu. Broszura powstała w ramach projektu "Młodzież ma wpływ. Model włączenia młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej."