SKIP_TO

Na tropie potrzeb i problemów

Praktyczny scenariusz zajęć kształtujących u uczniów szkół podstawowych umiejętności konstruktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności lokalnej. Dzięki projektowi edukacyjnemu uczniowie i uczennice m.in. poznają metody diagnozy potrzeb i problemów lokalnej społeczności, przeprowadzą badanie opinii uczniów oraz nawiążą współpracę i dialog z dyrekcją szkoły, liderami szkolnymi (radą samorządu uczniowskiego) oraz Młodzieżową Radą Gminy.