SKIP_TO

Opis modelu działania samorządu szkolnego

Publikacja przedstawia proste w zastosowaniu narzędzia, które pozwalają włączać uczniów w procesy decyzyjne, przekazywać im odpowiedzialność za działania i pokazać młodym ludziom, że ich głos się liczy, a wiele rzeczy zależy od ich osobistego zaangażowania. Jest to cenny wkład w poszukiwanie modelu szkoły nowoczesnej i otwartej, łączącej przekazywanie wiedzy z przygotowaniem ucznia do pełnienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela. Publikacja powstała w ramach projektu „Szkoła – przejrzysta przestrzeń publiczna”.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!