SKIP_TO

Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład młodzieżowych rad

Publikacja powstała w ramach projektu „The best Youth Council! Polish and Lithuanian good practices of Youth Councils”. Istotą projektu była wymiana dobrych praktyk działania Młodzieżowych Rad w obu krajach. Litwa jest znanym przykładem państwa, które uporządkowało i zapewniło kanały systematycznego dialogu pomiędzy młodymi ludźmi a decydentami z na różnych szczeblach organizacji państwa.

W publikacji znajdziemy m.in. informacje o konsultacyjnej roli młodzieżowych rad, korzyści płynące z ich działalności, a także fragment rozmowy z Tadeuszem Wroną - twórcą pierwszej Młodzieżowej Rady w Polsce.