SKIP_TO

Poznajemy prawa i obowiązki ucznia

Scenariusz lekcji dla uczniów szkoły podstawowej w klasach III - VI, który ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie praw i obowiązków ucznia.