SKIP_TO

Rządzenie, wpływ? Czym jest samorząd uczniowski?

Praktyczny scenariusz zajęć, którego celem jest zrozumienie przez uczniów i uczennice szkół podstawowych pojęcia samorządu uczniowskiego oraz jego roli, a także zachęcenie ich do zainteresowania się tematyką aktywności w szkole.