SKIP_TO

Samorząd uczniowski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.

Broszura prezentuje m.in. dobre praktyki działań samorządów uczniowskich, listę przykładowych spraw szkolnych, na które mogą wpływać dzieci i młodzież oraz opis jak krok po kroku przygotować dobrze funkcjonujący regulamin SU.