SKIP_TO

Sytuacja demograficzna w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce – wybrane aspekty

Ekspertyza nt. wybranych aspektów sytuacji demograficznej w pięciu województwach leżących we wschodniej i północno-wschodniej części Polski. Publikacja ma na celu ukazanie wyzwań z jakimi, w związku z sytuacją, będą musiały mierzyć się powiaty i gminy w najbliższych latach.

Publikacja powstała w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych" mającego na celu teoretyczne i praktyczne wsparcie organizacji pozarządowych, które chcą wzmacniać partycypację młodzieży.