SKIP_TO

Szkoła obywateli

Przewodnik „Szkoła Obywateli” zrealizowany był w 2007 roku i przeznaczony był dla uczniów gimnazjów, jednak z powodzeniem może być używany przez aktualnych uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. Zawiera on opis 10 projektów działań rozwijających zaangażowanie społeczne uczniów. 

Projekty opisane w niniejszej publikacji dotyczą zarówno spraw lokalnych, związanych z życiem społeczności miasta, gminy, jak i zachęcają do dyskutowania o przyszłości świata. Mają one za zadanie rozwijać w młodych ludziach różne umiejętności: formułowania opinii, dyskutowania, współpracy z innymi, prezentowania swoich poglądów, organizowania przedsięwzięć na rzecz innych ludzi.

Opisane dobre praktyki to działania realizowane w szkole, ale także wychodzące poza nią - kierowane do społeczności lokalnej. Tematy podejmowane w ramach proponowanych projektów dotyczą m.in. funkcjonowanie instytucji demokratycznych, przeszłości i charakterystyki społeczności lokalnej, praw człowieka.