SKIP_TO

Szkolna autokracja. Raport z badań praktyk edukacji obywatelskiej i demokracji szkolnej w szkołach branżowych pierwszego stopnia w województwie warmińsko-mazurskim

Raport powstał w ramach projektu "Demokracja w branżówkach. Innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych.” Prezentuje on praktyki demokracji szkolnej oraz działalności społecznej uczniów i uczennic ze szkół branżowych woj. warmińsko-mazurskiego (m.in. wiedzę na temat prawa ucznia, samorządu klasowego i szkolnego, przynależność do organizacji społecznych, działalność aktywistyczną itp.) oraz problemy, które zdiagnozowali badacze. W publikacji znajdują się też rekomendacje Fundacji Civis na temat działań, które należy podjąć w celu poprawy sytuacji uczniów i uczennic szkół branżowych.

Autorami są dr hab. Przemysław Sadura i Marta Cwalina.

Więcej o projekcie.