SKIP_TO

Uczymy (się) razem dla pokoju

Publikacja została wydana w ramach projektu „Uczymy (się) razem dla pokoju”. Stanowi ona zestaw scenariusza lekcji i projektu edukacyjnego przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Tematyka scenariuszy koncentruje się na szczególnie ważnych we współczesnych czasach zagadnieniach - prawach człowieka, nierównościach społecznych i zrównoważonym rozwoju. Scenariusze zawierają odwołanie do podstawy programowej oraz cele zajęć, a także są poprzedzone informacjami organizacyjnymi i metodycznymi.
Zapraszamy do udziału w hackatonie obywatelskim 12-13 kwietnia!