SKIP_TO

Wpływ ubytku młodych mieszkańców na finanse gmin i miast na prawach powiatu

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena, jak zmniejszająca się liczba młodych ludzi,
w tym ich migracje do innych ośrodków, wpływa na finanse miast i gmin liczących
poniżej 100 tys. mieszkańców. 

Publikacja powstała w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych" mającego na celu teoretyczne i praktyczne wsparcie organizacji pozarządowych, które chcą wzmacniać partycypację młodzieży.