SKIP_TO

Wyzwania w edukacji, które warto rozwiązywać w modelu partycypacyjnym włączającym młodzież

Ekspertyza pokazująca rolę samorządów lokalnych w organizacji kształcenia
na poziomie lokalnym i tworzeniu relacji z instytucjami publicznymi, a także potrzebę włączania młodych ludzi w procesy decyzyjne miast i gmin.

Publikacja powstała w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych" mającego na celu teoretyczne i praktyczne wsparcie organizacji pozarządowych, które chcą wzmacniać partycypację młodzieży.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!