SKIP_TO

Wyzwania w zakresie ochrony środowiska i klimatu na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Ekspertyza nt. wyzwań związanych ze zmianami klimatu i działań, jakie powinny podejmować w związku z nimi samorządy w swoich społecznościach lokalnych. W opracowaniu próbujemy odpowiedzieć na pytanie na jakie zadania ekologiczne naszej epoki powinny najbardziej zwrócić uwagę polskie samorządy oraz pokazujemy kontekst lokalny i globalny.

Publikacja powstała w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych" mającego na celu teoretyczne i praktyczne wsparcie organizacji pozarządowych, które chcą wzmacniać partycypację młodzieży.
Zapraszamy do udziału w hackatonie obywatelskim 12-13 kwietnia!