SKIP_TO

Biblioteka – trzecie miejsce. Jak otworzyć bibliotekę na współpracę ze społecznością lokalną?

Biblioteki mogą i powinny pełnić funkcję tzw. "trzeciego miejsca" czyli ważnej przestrzeni - obok rodziny i aktywności zawodowej - do rozwoju, odpoczynku, zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń.

Szkolenie dedykujemy bibliotekarkom i bibliotekarzom, którzy chcą otworzyć placówkę na większą współpracę z mieszkańcami i tworzyć razem z nimi ofertę programową odpowiadającą na ich potrzeby.

Szkolenie odbędzie się online 18 października 2024 roku w godz. 10-14. 

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu?

  • poznasz różnorodne możliwości otwarcia się na społeczność lokalną, zaproszenia jej do współpracy i tworzenia biblioteki jako trzeciego miejsca,
  • zyskasz wiedzę i pomysły na skuteczne i nieskomplikowane sposoby badania potrzeb (nie)użytkowników biblioteki,
  • z większą pewnością i łatwością będziesz mógł/mogła podjąć decyzje dotyczące rozwijania oferty biblioteki jako trzeciego miejsca - kreowania przestrzeni bibliotecznych jako miejsc sprzyjających interakcjom społecznym, aktywnemu odpoczynkowi, rozwojowi pasji, spotkaniom z ciekawymi ludźmi oraz aktywizacji na rzecz lokalnych społeczności.

Program szkolenia

  1. Nowoczesne funkcje biblioteki - wprowadzenie, przegląd oraz refleksja, które z nich warto rozwijać w bibliotekach w kontekście potrzeb użytkowników i możliwości danej placówki
  2. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i czytelniczych mieszkańców - w jaki sposób zrobić to skutecznie i wiarygodnie?
  3. Kluczowi partnerzy w rozwijaniu oferty biblioteki - tworzenie mapy lokalnych instytucji oraz wybranie tych, które mogą pomóc skuteczniej realizować program biblioteki
  4. Zbiór inspiracji, czyli przegląd udanych inicjatyw realizujących ideę biblioteki jako trzeciego miejsca w praktyce

Rejestracja

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu rejestracyjnego: 
https://18-10-2024.konfeo.com/pl/groups 

Płatności w wysokości 289 zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych) należy dokonać po szkoleniu – w ciągu 14 dni od wystawienia faktury i przesłania jej uczestnikowi szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do logowania.

Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany swoich doświadczeń. Wskazane jest posiadanie sprawnej kamery i mikrofonu.

Po szkoleniu organizator wysyła uczestnikowi certyfikat ukończenia szkolenia.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!