SKIP_TO

Jak powołać młodzieżową radę i przygotować się do jej działalności?

Szkolenie dedykowanie jest przede wszystkim urzędnikom, nauczycielom, przedstawicielom władz samorządowych oraz osobom pracującym z młodzieżą, którzy chcieliby powołać młodzieżową radę w swojej gminie/powiecie/mieście.

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu?

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • dowiesz się, jakie obowiązki w związku z młodzieżowymi radami narzucił na samorządy ustawodawca oraz co zrobić, aby powołać młodzieżową radę i zorganizować jej pracę zgodnie z zapisami prawa;
 • poznasz kroki jakie należy podjąć, aby skutecznie doprowadzić do wyboru młodzieżowej rady;
 • dowiesz się, jakich błędów unikać i na jakie zasoby i rozwiązania warto postawić, aby proces powołania młodzieżowej rady przebiegał właściwie;
 • poznasz charakter działania młodzieżowej rady oraz możliwy zakres i formy jej działania;
 • przygotujesz się do właściwego wspierania działań młodzieżowej rady oraz organizowania jej współpracy z samorządem oraz podmiotami zewnętrznymi;
 • zainspirujesz się do współpracy z młodzieżą, poznając przykłady inicjatyw podejmowanych przez młodzieżowe rady w Polsce.   

Przykładowy program szkolenia:

Program szkolenia dopasowujemy do Twoich potrzeb. Poniżej przedstawiamy przykładowe zagadnienia, jakie poruszamy na szkoleniu:
 • Istota młodzieżowej rada - czym jest młodzieżowa rada i po co ją powoływać?
 • Ustawa o samorządzie lokalnym - co w praktyce oznaczają jej zapisy i jakie wynikają z nich obowiązki dla lokalnego samorządu?
 • Uchwała o powołaniu młodzieżowej rady - jak prawnie ugruntować istnienie młodzieżowej rady?
 • Finansowanie młodzieżowej rady - jak pozyskać środki i klasyfikować je w budżecie samorządu?
 • Statut młodzieżowej rady - jak go przygotować, aby pomagał w działaniach młodzieżowej rady?
 • Wyłonienie składu młodzieżowej rady - jak zorganizować demokratyczne wybory i jakie zasoby wykorzystać do ich organizacji?
 • Karta Zasad i Standardów Działania Młodzieżowych Rad - jak zadbać o dobrą jakość działania młodzieżowej rady?
 • Organizacja codziennej pracy młodzieżowej rady - jakie są funkcje, formy, zakres działań i możliwości młodzieżowej rady?
 • Współpraca młodzieżowej rady z urzędem, radą gminy/miasta, środowiskiem lokalnym - co zrobić, aby współpraca była atrakcyjna dla młodzieży i przynosiła konkretne korzyści dla samorządu?
 • Wspieranie działań młodzieżowej rady - jaka jest rola i zadania dorosłego opiekuna młodzieżowej rady i dlaczego warto go wyznaczyć?
 • Dobre praktyki działania młodzieżowych rad - z jakich inspiracji warto skorzystać, planując pracę młodzieżowej rady?

  Jak zamówić szkolenie?

  Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem, skontaktuj się z naszym działem szkoleń: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl lub 664 861 019.