SKIP_TO

Kompleksowe wsparcie w realizacji polityk i projektów młodzieżowych

W Civis promujemy aktywność społeczną młodych ludzi na różne sposoby. Jednym z nich jest kompleksowe wsparcie w realizacji polityk i projektów młodzieżowych, jakie oferujemy gminom i powiatom.

Co zyskasz dzięki naszemu wsparciu?

Poniżej przedstawiamy przykładowe działania jakie oferujemy w zakresie rozwoju polityk młodzieżowych w gminach:
  • opracowanie projektów i programów wsparcia dla młodzieżowej rady
  • pomoc w organizacji i przeprowadzeniu debat i narad młodzieżowych, konsultacji społecznych, przygotowaniu petycji i inicjatyw uchwałodawczych
  • szkolenia i spotkania informacyjne dla uczniów i uczennic w szkołach nt. narzędzi i sposobów obywatelskiego zaangażowania młodzieży
  • integracja młodzieży działającej w młodzieżowej radzie oraz pomoc w nawiązywaniu relacji z samorządami uczniowskimi w szkołach
  • wsparcie eksperckie w obszarze działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu – m.in. poprzez realizację szkolnych audytów klimatycznych i gminnej narady klimatycznej
  • rozwijanie wśród młodych ludzi kompetencji liderskich oraz umiejętności wystąpień publicznych
zdjęcie cytatu
T_QUOTE
Wsparcie jakie otrzymujemy od fundacji jest cennym źródłem eksperckiej wiedzy i praktycznego doświadczenia w obszarze młodzieżowych rad. Fundacja jest godnym polecenia partnerem do współpracy.
Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice
zdjęcie cytatu

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany/a naszym wsparciem w zakresie polityk młodzieżowych skontaktuj się z naszym działem szkoleń: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl lub 664 861 019.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!