SKIP_TO

Wizyty studyjne

Z doświadczenia wiemy, jak ważni w aktywności społecznej są inni ludzie, którzy wspierają nas i inspirują nas do działania. Dlatego w naszej ofercie szkoleniowej skierowanej do młodzieżowych liderów - młodzieżowych radnych, młodych aktywistów, uczniów i uczennic działających w samorządach uczniowskich -  szczególne miejsce mają wizyty studyjne.

Wizyty są okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji na łączące nas tematy, nawiązania wartościowych i cennych na przyszłość kontaktów czy wreszcie zainspirowania się pomysłami innych młodzieżowych aktywistów.

Co zyskasz dzięki udziałowi w wizycie studyjnej?

Dzięki wizycie studyjnej:
  • zyskasz szerszą perspektywę na działalność grup młodzieżowych - młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich/studenckich itp.
  • nawiążesz cenne kontakty z innymi młodymi ludźmi zaangażowanymi w działania społeczne
  • dowiesz się jakie programy wsparcia dla młodzieży oferują miejskie instytucje - np. rozwój wolontariatu młodzieżowego w instytucjach, granty na działania młodzieżowe itp.
  • będziesz mieć okazję, by odwiedzić miejsca, w których działają młodzieżowe grupy lub instytucje, które wspierają młodych ludzi (np. rzecznik praw uczniowskich)
  • będziesz uczestniczyć w aktywnościach integrujących grupę i aktywizujących do działalności społecznej
  • rozwiniesz swoje kompetencje liderskie i komunikacyjne

Jak zamówić wizytę studyjną?

Program każdej wizyty studyjnej ustalany jest indywidualnie, zgodnie z Twoimi potrzebami. Jeśli jesteś zainteresowany/a zorganizowaniem dla swojej młodzieżowej rady, samorządu uczniowskiego lub grupy młodzieżowej wizyty studyjnej, skontaktuj się z naszym działem szkoleń: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl lub 664 861 019.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!