SKIP_TO

Wolontariat w bibliotece. Jak wzmocnić realizację misji biblioteki dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i wolontariuszek?

Biblioteka to miejsce, która nie tylko wspiera rozwój czytelnictwa i edukację medialną, ale także aktywizuje mieszkańców do działań na rzecz społeczności lokalnej. Wolontariat może być atrakcyjnym narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy poczują się bardziej związani z instytucją, będą chcieli współtworzyć jej program i być jego wizytówką.

Szkolenie kierujemy do bibliotekarzy i bibliotekarek zainteresowanych rozwijaniem oferty wolontariatu skierowanej do mieszkańców.

Szkolenie odbędzie się online 19 września 2024 r w godz. 10-14.

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu?

Dzięki szkoleniu w bibliotece poznasz:
  • możliwe obszary wolontariatu w bibliotece – atrakcyjne dla wolontariusza i biblioteki, 
  • najciekawsze praktyki wolontariatu realizowanego dla różnych grup wiekowych,
  • prawne i organizacyjne podstawy wolontariatu,
  • sposoby pozyskiwania wolontariuszy, w tym przy z współpracy instytucjami zewnętrznymi, skupiającymi potencjalnych wolontariuszy w różnych grupach wiekowych, 
  • proces wdrażania wolontariatu i przygotowania placówki: rozmowa rekrutacyjna, dobór zadań, koordynacja wolontariatu.

Program szkolenia

  1. Formalne aspekty organizacji wolontariatu w bibliotece (regulamin, porozumienie, ubezpieczenie)
  2. Jak skutecznie pozyskać wolontariusza do współpracy z biblioteką?
  3. Obszary wolontariatu – jakie działania realizować, aby skorzystały na tym obie strony
  4. Współpraca z wolontariuszem – jak organizować pracę wolontariusza, aby utrzymać go na dłużej?
  5. Inspiracje: przegląd inicjatyw realizowanych przy współpracy z wolontariuszami z różnych grup wiekowych

Rejestracja

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu rejestracyjnego: 
https://19-09-2024.konfeo.com/pl/groups 

Płatności w wysokości 289 zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych) należy dokonać po szkoleniu – w ciągu 14 dni od wystawienia faktury i przesłania jej uczestnikowi szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do logowania.

Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany swoich doświadczeń. Wskazane jest posiadanie sprawnej kamery i mikrofonu.

Po szkoleniu organizator wysyła uczestnikowi certyfikat ukończenia szkolenia.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!