SKIP_TO

Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych

01.11.2022 - 30.04.2024
projekt skierowany do Młodzi ludzie Szkoła
Fundacja Civis Polonus prowadzi 2-letni projekt wspierania edukacji obywatelskiej w szkołach branżowych.

Celem projektu jest budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym oraz rozwijanie kompetencji obywatelskich uczniów i uczennic szkół branżowych poprzez wzmocnienie demokratycznej funkcji samorządów uczniowskich (SU).

Obejrzyj relację z projektu!

Rezultaty projektu

Projekt skierowany jest do szkół branżowych, gdyż to właśnie uczniowie uczęszczający do branżówek szczególnie potrzebują wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji obywatelskich. Samorządność uczniowska w tych szkołach jest marginalizowana, a liczba godzin WOS-u jest o połowę mniejsza niż w liceach. W efekcie uczniowie ze szkół branżowych są grupą młodzieży, która wchodzi w dorosłe życie z mniejszymi szansami na aktywny udział w demokracji. Istotą projektu jest wypracowanie adekwatnego do potrzeb i codzienności szkół branżowych modelu działania SU, wdrożenie go w 6 szkołach w województwie warmińsko – mazurskim, przy wsparciu partnera projektu w Elblągu. Model upowszechnimy następnie w skali ogólnopolskiej.

Poprzez projekt Demokracja w branżówkach - innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych Fundacja Civis Polonus chce dotrzeć do społeczności szkół branżowych i wspólnie opracować taki model działania samorządów uczniowskich, który pozwoli na lepsze rozwijanie demokratycznych i obywatelskich umiejętności w praktyce oraz udział wszystkich uczniów w danej szkole branżowej w procedurach demokratycznych.

W ramach działań projektowych:
 • zorganizowaliśmy konferencję otwierającą projekt,
 • przeprowadziliśmy badanie postaw młodzieży ze szkół branżowych I. stopnia z województwa warmińsko-mazurskiego dotyczące aktywności społecznej i obywatelskiej,
 • opracowaliśmy innowacyjny model działania samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych,
 • wsparliśmy zespoły szkolne we wdrażaniu ww. modelu poprzez szkolenia i spotkania indywidualne z nauczycielami, dyrektorami i radami pedagogicznymi,
 • pilotażowo wdrożyliśmy ww. model poprzez włączanie każdego ucznia w proces uchwalania regulaminu SU, organizację wyborów do SU oraz podejmowanie inicjatyw oddolnych w szkole.

  Wpływ projektu:

  0
  szkół branżowych z woj. warmińsko-mazurskiego,
  w których poprawimy funkcjonowanie samorządów uczniowskich
  0
  uczniów i uczennic branżówek,
  którzy wzięli udział w badaniu postaw obywatelskich
  0
  nauczycieli i metodyków nauczania,
  z którymi podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem podczas konferencji i szkoleń
  zdjęcie cytatu
  T_QUOTE
  Uczniów szkół branżowych charakteryzuje brak poczucia sprawczości i wpływu na otaczającą rzeczywistość. Przekłada się to m.in. na deklarowaną frekwencję wyborczą. Aż 58% absolwentów branżówek określa swoje zainteresowanie polityką jako nikłe lub żadne (CBOS 2018 Raport Młodzież).
  zdjęcie cytatu

  Konferencja podsumowująca

  Konferencja “Uczymy demokracji w branżówkach - poprzez doświadczanie samorządności uczniowskiej”

  19 kwietnia 2024 r odbyła się konferencja podsumowującą projekt, poświęcona rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów i uczennic szkół branżowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządności uczniowskiej. 

  Partnerem konferencji był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

  W konferencji – oficjalnie zainaugurowanej przez dyrektora ORE, p. Andrzeja Suchenka - wzięli udział m.in. dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z branżówek, a także zaproszeni goście: wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, dr hab. Przemysław Sadura - prof. Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele organizacji społecznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

  Podczas paneli dyskusyjnych i części warsztatowych wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jak wzmacniać kompetencje obywatelskie uczniów branżówek poprzez działania na poziomie samorządowym i politykę edukacyjną państwa. Pokazywaliśmy także praktyczne przykłady tworzenia przestrzeni do aktywności społecznej i obywatelskiej młodych ludzi.

  Opowiadamy o projekcie

  • Audycja w radiu TOK Fm z udziałem dr Olgi Napiontek - "Lekcja dyskryminacji i zapomnienia - o uczniach w branżówkach" - Posłuchaj tutaj.
  • Artykuł "Szkolna autokracja, czyli o zgrozie edukacji obywatelskiej w Polsce" autorstwa dr hab. Przemysława Sadury oraz Marty Cwaliny - Zobacz tutaj

  Pliki do pobrania

  "Szkolna Autokracja. Raport z badań praktyk edukacji obywatelskiej i demokracji szkolnej w szkołach branżowych pierwszego stopnia w województwie warmińsko-mazurskim.
  Fundacja Civis Polonus, dr hab. Przemysław Sadura oraz Marta Cwalina, Warszawa 2023 r.
  Program konferencji inaugurującej projekt, 6.06.2023
  Program konferencji podsumowującej projekt, 19.04.2024

  Finansowanie oraz partnerzy

  Projekt realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

  Partnerem projektu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
  Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!