SKIP_TO

Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych

01.11.2022 - 30.04.2024
projekt skierowany do Młodzi ludzie Szkoła
Fundacja Civis Polonus prowadzi 2-letni projekt wspierania edukacji obywatelskiej w szkołach branżowych.

Celem projektu jest budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym oraz rozwijanie kompetencji obywatelskich uczniów i uczennic szkół branżowych poprzez wzmocnienie demokratycznej funkcji samorządów uczniowskich (SU).

Projekt kierujemy do szkół branżowych, gdyż to właśnie uczniowie uczęszczający do tych szkół szczególnie potrzebują wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji obywatelskich. Samorządność uczniowska w tych szkołach jest marginalizowana, a liczba godzin WOS-u jest o połowę mniejsza niż w liceach. W efekcie uczniowie ze szkół branżowych są grupą młodzieży, która wchodzi w dorosłe życie z mniejszymi szansami na aktywny udział w demokracji. Istotą projektu jest wypracowanie adekwatnego do potrzeb i codzienności szkół branżowych modelu działania SU, wdrożenie go w 6 szkołach w województwie warmińsko – mazurskim, przy wsparciu partnera projektu w Elblągu. Model upowszechnimy następnie w skali ogólnopolskiej.

Poprzez projekt Demokracja w branżówkach - innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych Fundacja Civis Polonus chce dotrzeć do społeczności szkół branżowych i wspólnie opracować taki model działania samorządów uczniowskich, który pozwoli na lepsze rozwijanie demokratycznych i obywatelskich umiejętności w praktyce oraz udział wszystkich uczniów w danej szkole branżowej w procedurach demokratycznych.
zdjęcie cytatu
T_QUOTE
Uczniów szkół branżowych charakteryzuje brak poczucia sprawczości i wpływu na otaczającą rzeczywistość. Przekłada się to m.in. na deklarowaną frekwencję wyborczą. Aż 58% absolwentów branżówek określa swoje zainteresowanie polityką jako nikłe lub żadne (CBOS 2018 Raport Młodzież).
zdjęcie cytatu

Rezultaty projektu

W ramach działań projektowych zrealizowaliśmy do tej pory:

  • konferencję otwierającą projekt
  • badanie postaw młodzieży ze szkół branżowych I. stopnia z województwa dotyczące aktywności społecznej i obywatelskiej;
  • innowacyjny model działania samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych.

Przed nami jeszcze:
  • wsparcie zespołów szkolnych we wdrażaniu ww. modelu poprzez szkolenia i spotkania indywidualne z nauczycielami, dyrektorami i radami pedagogicznymi;
  • zrealizowanie pilotażowego projektu wdrażania ww. modelu poprzez włączanie każdego ucznia w proces uchwalania regulaminu SU, organizację wyborów do SU oraz podejmowanie inicjatyw oddolnych.

Wpływ projektu:

0
szkół branżowych z woj. warmińsko-mazurskiego,
w których poprawimy funkcjonowanie samorządów uczniowskich
0
uczniów i uczennic branżówek,
którzy wzięli udział w badaniu postaw obywatelskich
0
nauczycieli i metodyków nauczania,
z którymi podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem podczas konferencji i szkoleń

Więcej o projekcie

  • Audycja w radiu TOK Fm z udziałem dr Olgi Napiontek - "Lekcja dyskryminacji i zapomnienia - o uczniach w branżówkach" - Posłuchaj tutaj.
  • Artykuł "Szkolna autokracja, czyli o zgrozie edukacji obywatelskiej w Polsce" autorstwa dr hab. Przemysława Sadury oraz Marty Cwaliny - Zobacz tutaj

Finansowanie oraz partnerzy

Projekt finansowany przez Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Partnerem projektu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Pliki do pobrania

"Szkolna Autokracja. Raport z badań praktyk edukacji obywatelskiej i demokracji szkolnej w szkołach branżowych pierwszego stopnia w województwie warmińsko-mazurskim.
Fundacja Civis Polonus, dr hab. Przemysław Sadura oraz Marta Cwalina, Warszawa 2023 r.
Program konferencji inaugurującej projekt, 6.06.2023
Zapraszamy do udziału w hackatonie obywatelskim 12-13 kwietnia!