SKIP_TO

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

01.03.2019 - 30.06.2024
projekt skierowany do Młodzieżowe Rady
Głównym celem Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych (EKRM)
jest zainteresowanie młodych obywateli aktywnie działających w młodzieżowych radach  młodzieżowych sejmikach województw tematyką europejską, popularyzacja wiedzy o unijnych priorytetach i projektach, unijnych instytucjach, wzbudzenie refleksji poprzez dyskusje na wybrane tematy dotyczące kierunków rozwoju Unii Europejskiej, a także zachęcenie młodych do jeszcze większej proeuropejskiej aktywności w swoich społecznościach.

Do tej pory zrealizowaliśmy trzy edycje EKRM:
1. Pierwszy Europejski Kongres Rad Młodzieżowych odbył się w Słupsku i skupiał się wokół organizacji w swoich społecznościach lokalnych wydarzeń profrekwencyjnych zachęcających do udziału w wyborach do europarlamentu.

2. Drugi Europejski Kongresu Rad Młodzieżowych odbył się w Warszawie i skupiał się wokół organizacji wydarzeń o Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz wystąpienia Przewodniczącej Komisji Europejskiej.

3. Trzeci Europejski Kongres Rad Młodzieżowych odbył się w Europejskiej Stolicy Młodzieży- Lublinie i skupiał się wokół organizacji wydarzeń na temat oferty Unii skierowanej do młodych ludzi oraz tego jak Unia przenika do naszej społeczności lokalnej.

Jak pracujemy?

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych jest wydarzeniem edukacyjnym dla młodych obywateli, którzy wcześniej zaangażowali się i zorganizowali wydarzenie (online lub stacjonarnie) dla młodych nawiązujące do tematu przewodniego poszczególnej edycji. Do tej pory tematami przewodnimi były ścieżki z zakresu Konferencji w sprawie przyszłości UE, wyborów Parlamentarnych czy Europejskiego Roku Umiejętności.

Przed realizacją EKRM młodzież otrzymuje wsparcie w organizowanych przez nich wydarzeniach (online lub stacjonarnie) za pomocą spotkań informacyjnych czy bezpośredniego kontaktu z asystentami wojewódzkimi.

Bezpłatne uczestnictwo w Kongresie jest nagrodą za zrealizowanie wydarzenia/ inicjatywy, która na podstawie oceny komisji uzyskała w kryteriach oceny merytorycznej największą liczbę punktów.

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych jest również przestrzenią do prawdziwej otwartej dyskusji, a nie tylko forum, na którym młodzi słuchają dorosłych i ekspertów.

Jednocześnie staramy się aby wydarzenie było okazją do budowania środowiska młodych aktywnych ludzi, którzy są zainteresowani i zaangażowani w tworzenie przyszłości Unii Europejskiej. W konsekwencji, EKRM jest miejscem poznania się i budowania relacji między uczestnikami, tak by młodzi obywatele mogli czerpać ze wsparcia i siły tworzącej się sieci w realizacji przyszłych działań na rzecz popularyzacji idei i znaczenia Unii Europejskiej

Wpływ projektu:

0
uczestników,
który wzięli udział w Kongresie
0
miejscowości
reprezentowanych podczas wydarzenia
0
zrealizowanych wydarzeń w ramach rekrutacji,
spośród których zostali wyłonieni zwycięzcy

Relacje z Kongresu

2022 r.
2023 r.

Pliki do pobrania

Program Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych 2023
PDF - 4.08 MB
pobierz plik
Program Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych 2022
PDF - 132.31 KB
pobierz plik

Partnerzy

Przy organizacji EKRM do tej pory współpracowaliśmy ze Słupskim Instytutem Młodzieży, Miastem Słupsk, Europejską Stolicą Młodzieży (Lublin), Młodzieżową Radą Miasta Lublin, Miastem Lublin.

Kongres organizowany jest przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce z Fundacją Civis Polonus.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!