SKIP_TO

Program rozwoju wolontariatu w placówkach wychowania pozaszkolnego m.st. Warszawy

20.05.2022 - 05.12.2024
projekt skierowany do Społeczność lokalna
Fundacja Civis polonus realizuje program wspierający rozwój wolontariatu w placówkach wychowania pozaszkolnego m.st Warszawy od 2022 roku.

W programie szkoleniowym w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" udział biorą udział placówki takie jak: młodzieżowe domy kultury, internaty i bursy szkolne, ogródki jordanowskie, miejskie ośrodki sportu czy ogniska pracy pozaszkolnej.

Głównym celem projektu jest doskonalenie modelu współpracy z wolontariuszami w placówkach, tworzenie wspólnoty i sieciowanie koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy, a także wymiana dobrych praktyk dotyczących wolontariatu.

Co robimy?

Program składa się ze:
  • szkoleń grupowych dla uczestników program, połączonych z wizytami studyjnymi w instytucjach na terenie m.st Warszawy gdzie funkcjonuje dobrze rozwinięty wolontariat,
  • indywidualnego wsparcia trenerskiego w postaci warsztatów dla pracowników danej placówki.
Dodatkowo, każda placówka biorąca udział w programie dostaję także kwotę 2000 zł do dyspozycji na działania związane z promocją i wdrażaniem wolontariatu.

W 2024 roku w ramach Ochotników Warszawskich organizujemy Fora edukacyjne dla koordynatorów wolontariatu w placówkach.

Fora edukacyjne dla koordynatorów wolontariatu w placówkach wychowania pozaszkolnego m.st. Warszawy to spotkania szkoleniowe (edukacyjno-sieciujące) dla wszystkich zainteresowanych pracowników warszawskich placówek wychowania pozaszkolnego. Fora połączone są z wizytami studyjnymi w warszawskich instytucjach lub organizacjach pozarządowych.

Wpływ projektu

0
placówek wychowania pozaszkolnego,
w których wdrażamy i udoskonalamy wolontariat.
0
nowych wolontariuszy
działających w placówkach, które biorą udział w programie
0
edycje
programu rozwoju wolontariatu

Więcej o projekcie

  • Artykuł z okazji rozpoczęcia programu w 2022 r. - zobacz tutaj
  • Opis projektu na stronie Ochotników Warszawskich - zobacz tutaj
  • Podsumowanie edycji programu 2023 - zobacz tutaj

Finansowanie oraz partnerzy

Projekt finansowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w ramach programu Ochotnicy Warszawscy.