SKIP_TO

Program rozwoju wolontariatu w placówkach wychowania pozaszkolnego m.st. Warszawy

20.05.2022 - 05.12.2023
projekt skierowany do Społeczność lokalna
Fundacja Civis polonus już drugi rok realizuje program wspierający rozwój wolontariatu w placówkach wychowania pozaszkolnego m.st Warszawy. W projekcie udział biorą udział placówki takie jak: młodzieżowe domy kultury, internaty i bursy szkolne, ogródki jordanowskie, miejskie ośrodki sportu czy ogniska pracy pozaszkolnej.

Głównym celem projektu jest doskonalenie modelu współpracy z wolontariuszami w placówkach, tworzenie wspólnoty i sieciowanie koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy, a także wymiana dobrych praktyk dotyczących wolontariatu.

Co robimy?

Program składa się z
  • szkoleń grupowych dla uczestników program, połączonych z wizytami studyjnymi w instytucjach na terenie m.st Warszawy gdzie funkcjonuje dobrze rozwinięty wolontariat,
  • indywidualnego wsparcia trenerskiego w postaci warsztatów dla pracowników danej placówki.
Dodatkowo, każda placówka biorąca udział w programie dostaję także kwotę 2000 zł do dyspozycji na działania związane z promocją i wdrażaniem wolontariatu.

Wpływ projektu

0
placówek wychowania pozaszkolnego,
w których wdrażamy i udoskonalamy wolontariat.
0
nowych wolontariuszy
działających w placówkach, które biorą udział w programie
0
edycje
programu rozwoju wolontariatu

Więcej o projekcie

  • Artykuł z okazji rozpoczęcia programu w 2022 r. - zobacz tutaj.
  • Opis projektu na stronie Ochotników Warszawskich - zobacz tutaj.

Finansowanie oraz partnerzy

Projekt finansowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w ramach programu Ochotnicy Warszawscy.