SKIP_TO

Program rozwoju wolontariatu w teatrach m.st Warszawy

01.05.2023 - 05.12.2023
projekt skierowany do Społeczność lokalna
Fundacja Civis Polonus realizuje program wspierający rozwój wolontariatu w teatrach m.st Warszawy od 2023 roku. 

Głównym celem projektu jest:
  • doskonalenie modelu współpracy z wolontariuszami w placówkach,
  • tworzenie wspólnoty i sieciowanie koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy,
  • wymiana dobrych praktyk dotyczących wolontariatu,
  • przygotowanie instytucji do współpracy z wolontariuszami,
  • realizacja pierwszych pilotażowych projektów wolontariackich.

Co robimy?

Program składa się z:
  • szkoleń grupowych dla uczestników programu, połączonych z wizytami studyjnymi w instytucjach na terenie m.st Warszawy gdzie funkcjonuje dobrze rozwinięty wolontariat.
  • indywidualnego wsparcia trenerskiego w postaci przeprowadzenia warsztatu dla jej pracowników.
Dodatkowo, każda placówka biorąca udział w programie dostaje także kwotę 3000 zł do dyspozycji na działania związane z promocją i wdrażaniem wolontariatu.

Wpływ projektu:

0
teatrów publicznych
biorących udział w programie
0
edycja
programu rozwoju wolontariatu
0
godzin szkolenia
dla każdego teatru w projekcie

Więcej o projekcie

  • Artykuł "Warszawskie teatry otwierają się na współpracę z wolontariuszami" - zobacz tutaj 

Finansowanie oraz partnerzy

Projekt finansowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w ramach programu Ochotnicy Warszawscy.