SKIP_TO

Realny wpływ. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach

01.08.2023 - 30.06.2024
projekt skierowany do Młodzieżowe Rady Młodzi ludzie Szkoła

Konferencja podsumowująca

20 czerwca w Terminalu Kultury Gocław w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

Podczas konferencji opowiedzieliśmy o metodach naszej pracy (m.in. o badaniu potrzeb młodych ludzi, debatach, dialogu z decydentami) oraz zaprezentowaliśmy działania, jakie podjęło 14 zespołów projektowych - samorządy uczniowskie oraz młodzieżowe rady - w ramach projektu.

O projekcie

Istotą projektu jest stworzenie przestrzeni do debaty młodych mieszkańców z decydentami (dyrekcją szkół i władzami dzielnic) i przez to do realnego wpływu młodych ludzi na szkoły i społeczności, w których żyją. 

W ramach działań projektu zapraszamy młodych ludzi do:
 • przeprowadzenia diagnozy potrzeb społeczności szkolnej i dzielnicowej i wyboru przewodniego tematu działania,
 • udziału w serii warsztatów podnoszących kompetencje w takich obszarach jak m.in.: diagnoza potrzeb, komunikacja oraz wspierających proces dialogu obywatelskiego między młodymi a decydentami i urzędnikami,
 • pracy z dedykowanym każdemu zespołowi mentorem

W projekt będą zaangażowani przedstawiciele samorządów uczniowskich oraz młodzieżowych rad dzielnic, jak również reprezentanci szkół i urzędów dzielnic.

Propozycja formuły projektu bazuje na doświadczeniach realizacji pilotażowego projektu "Diagnozujemy, projektujemy, zmieniamy. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach" w 2022 i 2023 r.

Projekt w liczbach:

0
godzin szkoleniowych
dla każdego uczestnika projektu
0
przedstawicieli samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad,
którzy wezmą udział w projekcie
0
mentorów,
którzy wesprą uczestników w działaniach

Harmonogram projektu

 • 11 października - spotkanie informacyjne
 • 22 października - zamknięcie formularza rekrutacyjnego 
 • 27 października - zakończenie procesu rekrutacji
 • 3 listopada - pierwsze warsztaty integracyjne
 • 8 grudnia - warsztaty o diagnozie społecznej
 • 21 grudnia - warsztat wzmacniający kompetencje społeczne
 • 1 lutego - podsumowanie diagnozy społeczności lokalnej
 • 16 lutego - przygotowanie do debat szkolnych i dzielnicowych
 • 8 marca - warsztat podsumowujący przeprowadzone w społecznościach lokalnych debaty
 • 5 kwietnia - warsztat dla uczestników/czek
 • 10 maja - warsztat roboczy, podsumowanie debat 
 • 17 maja - warsztat dla uczestników/czek - komunikacja, dialog, negocjacje
 • 7 czerwca - warsztat podsumowujący
 • 20 czerwca godz. 10-15 - konferencja podsumowująca (Terminal Kultury Gocław)

   Zespół mentorów zaprasza do wzięcia udziału!

   Pliki do pobrania

   Prezentacja - Projekt w skrócie
   PDF - 435.58 KB
   pobierz plik
   Program konferencji podsumowującej
   PDF - 574.72 KB
   pobierz plik

   Kontakt

   Pytania, wątpliwości? 
   Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką projektu Marią Turkowską:
   tel: 534 334 066
   mail: maria.turkowska@civispolonus.org.pl

   Finansowanie

   Projekt finansowany przez m.st Warszawę oraz realizowany w ramach wdrażania polityki młodzieżowej m.st. Warszawy.

   Polityka to dokument strategiczny zawierający kierunki zmian, w których miasto powinno się rozwijać, by młodzi czuli się tu dobrze. Pełni funkcję przewodnika dla dorosłych pracujących z młodzieżą lub na jej rzecz. Z zapisami polityki zapoznać się można na stronie https://dzialam.um.warszawa.pl/polityka-mlodziezowa