SKIP_TO

Realny wpływ. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach

01.08.2023 - 30.06.2024
projekt skierowany do Młodzieżowe Rady Młodzi ludzie Szkoła
Istotą projektu jest stworzenie przestrzeni do debaty młodych mieszkańców z decydentami (dyrekcją szkół i władzami dzielnic) i przez to do realnego wpływu młodych ludzi na szkoły i społeczności, w których żyją. 

W ramach działań projektu zapraszamy młodych ludzi do:
 • przeprowadzenia diagnozy potrzeb społeczności szkolnej i dzielnicowej i wyboru przewodniego tematu działania,
 • udziału w serii warsztatów podnoszących kompetencje w takich obszarach jak m.in.: diagnoza potrzeb, komunikacja oraz wspierających proces dialogu obywatelskiego między młodymi a decydentami i urzędnikami,
 • pracy z dedykowanym każdemu zespołowi mentorem

W projekt będą zaangażowani przedstawiciele samorządów uczniowskich z dziewięciu wybranych w toku rekrutacji szkół oraz trzech młodzieżowych rad dzielnic, jak również reprezentanci szkół i urzędów dzielnic.

Propozycja formuły projektu bazuje na doświadczeniach realizacji pilotażowego projektu "Diagnozujemy, projektujemy, zmieniamy. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach" w 2022 i 2023 r.

Harmonogram projektu

Najbliższe planowane spotkania:
 • 7 czerwca - warsztat podsumowujący (miejsce podamy wkrótce)
 • 20 czerwca - konferencja podsumowująca (miejsce podamy wkrótce)
  Minione spotkania:
  • 11 października - spotkanie informacyjne
  • 22 października - zamknięcie formularza rekrutacyjnego 
  • 27 października - zakończenie procesu rekrutacji
  • 3 listopada - pierwsze warsztaty integracyjne
  • 8 grudnia - warsztaty o diagnozie społecznej
  • 21 grudnia - warsztat wzmacniający kompetencje społeczne
  • 1 lutego - podsumowanie diagnozy społeczności lokalnej
  • 16 lutego - przygotowanie do debat szkolnych i dzielnicowych
  • 8 marca - warsztat podsumowujący przeprowadzone w społecznościach lokalnych debaty
  • 5 kwietnia - warsztat dla uczestników/czek
  • 10 maja - warsztat roboczy, podsumowanie debat 
  • 17 maja - warsztat dla uczestników/czek - komunikacja, dialog, negocjacje

   Projekt w liczbach:

   0
   godzin szkoleniowych
   dla każdego uczestnika projektu
   0
   przedstawicieli samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad,
   którzy wezmą udział w projekcie
   0
   mentorów,
   którzy wesprą uczestników w działaniach

   Zespół mentorów zaprasza do wzięcia udziału!

   Pliki do pobrania

   • Prezentacja - Projekt w skrócie

   Kontakt

   Pytania, wątpliwości? 
   Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką projektu Marią Turkowską:
   tel: 534 334 066
   mail: maria.turkowska@civispolonus.org.pl

   Finansowanie

   Projekt finansowany przez m.st Warszawę oraz realizowany w ramach wdrażania polityki młodzieżowej m.st. Warszawy.

   Polityka to dokument strategiczny zawierający kierunki zmian, w których miasto powinno się rozwijać, by młodzi czuli się tu dobrze. Pełni funkcję przewodnika dla dorosłych pracujących z młodzieżą lub na jej rzecz. Z zapisami polityki zapoznać się można na stronie https://dzialam.um.warszawa.pl/polityka-mlodziezowa