SKIP_TO

Realny wpływ. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach

01.08.2023 - 30.06.2024
projekt skierowany do Młodzieżowe Rady Młodzi ludzie Szkoła
Istotą projektu jest stworzenie przestrzeni do debaty młodych mieszkańców z decydentami (dyrekcją szkół i władzami dzielnic) i przez to do realnego wpływu młodych ludzi na szkoły i społeczności, w których żyją. 

W ramach działań projektu zapraszamy młodych ludzi do:
  • przeprowadzenia diagnozy potrzeb społeczności szkolnej i dzielnicowej i wyboru przewodniego tematu działania,
  • udziału w serii warsztatów podnoszących kompetencje w takich obszarach jak m.in.: diagnoza potrzeb, komunikacja oraz wspierających proces dialogu obywatelskiego między młodymi a decydentami i urzędnikami,
  • pracy z dedykowanym każdemu zespołowi mentorem

W projekt będą zaangażowani przedstawiciele samorządów uczniowskich z dziewięciu wybranych w toku rekrutacji szkół oraz trzech młodzieżowych rad dzielnic, jak również reprezentanci szkół i urzędów dzielnic.

Propozycja formuły projektu bazuje na doświadczeniach realizacji pilotażowego projektu "Diagnozujemy, projektujemy, zmieniamy. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach" w 2022 i 2023 r.

Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?

By zgłosić się do projektu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się tutaj. 

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest również deklaracja obecności na realizowanych przez nas warsztatach.

Projekt w liczbach:

0
godzin szkoleniowych
dla każdego uczestnika projektu
0
przedstawicieli samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad,
którzy wezmą udział w projekcie
0
mentorów,
którzy wesprą uczestników w działaniach

Zespół mentorów zaprasza do wzięcia udziału!

Harmonogram projektu

  • 11 października - spotkanie informacyjne
  • 22 października - zamknięcie formularza rekrutacyjnego 
  • 27 października - zakończenie procesu rekrutacji
  • 3 listopada - pierwsze warsztaty integracyjne
  • 17 listopada - warsztaty o diagnozie społecznej

Pliki do pobrania

  • Prezentacja - Projekt w skrócie

Kontakt

Pytania, wątpliwości? 
Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką projektu Marią Turkowską:
tel: 534 334 066
mail: maria.turkowska@civispolonus.org.pl

Finansowanie

Projekt finansowany przez m.st Warszawę oraz realizowany w ramach wdrażania polityki młodzieżowej m.st. Warszawy.

Polityka to dokument strategiczny zawierający kierunki zmian, w których miasto powinno się rozwijać, by młodzi czuli się tu dobrze. Pełni funkcję przewodnika dla dorosłych pracujących z młodzieżą lub na jej rzecz. Z zapisami polityki zapoznać się można na stronie https://dzialam.um.warszawa.pl/polityka-mlodziezowa