SKIP_TO

Rozwijamy koalicję na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie (RITA)

01.12.2021 - 30.09.2023
projekt skierowany do Szkoła
Od 2017 roku systematycznie wspieramy rozwój samorządności uczniowskiej w Ukrainie. W ramach programu RITA – Przemiany w regionie zrealizowaliśmy dotychczas 4 projekty, dzięki którym upowszechniliśmy demokratyczne zasady działań samorządów uczniowskich w wielu regionach Ukrainy i zbudowaliśmy sieć osób (nauczycieli, przedstawicieli ośrodków metodycznych, członków organizacji pozarządowych), którzy wspólnie z nami promują w Ukrainie przekonanie, że samorząd uczniowski jest podstawowym narzędziem edukacji demokratycznej w szkołach.  

Ostatnie działania, które realizowaliśmy w ramach projektu „Budujemy koalicję na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie” w latach 2020-2021 zakończyły się opracowaniem „Karty standardów działania samorządów uczniowskich w Ukrainie”. Poprzedziły go szerokie konsultacje założeń karty z nauczycielami i uczniami z Ukrainy.

Obecnie upowszechniamy rezultaty poprzednich projektów i budujemy koalicję Ambasadorów samorządności uczniowskiej w Ukrainie.

Celem projektu jest rozwój zbudowanej wcześniej koalicji na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie oraz promocja i upowszechnianie na terenie Ukrainy demokratycznej funkcji samorządów uczniowskich.

Głównymi odbiorcami projektu są nauczyciele i metodycy nauczania z Ukrainy, a także uczniowie i uczennice ukraińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Rezultaty projektu

1. Rozwinęliśmy koalicję osób i instytucji na rzecz rozwoju samorządności uczniowskiej w Ukrainie. Obecnie składa się ona z 19 osób - przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych, placówek doskonalenia nauczycieli z takich miejscowości, jak Żmerynka, Lwów, Odessa, Dniepr, Prywilla, Czerkasy, Znamjanka, Bracław, Mirhorod, Wełykyj Mytnyk, Żmerynka, Śmiła.

2. Wsparliśmy rozwój kompetencji nauczycieli i nauczycielek z Ukrainy w zakresie działalności samorządów uczniowskich. Szkolenia promowały "Kartę standardów samorządności uczniowskiej w Ukrainie", stronę internetową dotyczącą samorządności uczniowskiej, a także kurs internetowy dla nauczycieli.

3. Stworzyliśmy stronę internetową. Umieszczono ją jako podstronę na stronie Demokratycznej szkoły – programu wsparcia reform oświatowych w Ukrainie www.schools-for-democracy.org.
Na stronę dotyczącą samorządności uczniowskiej https://www.schools-fordemocracy.org/student-self-government można przejść bezpośrednio z Demokratycznej szkoły poprzez zakładkę „Samorządność uczniowska”.

4. Opracowaliśmy kurs e-learningowy dla nauczycieli dotyczący rozwoju kompetencji w obszarze samorządności uczniowskiej. Kurs spełnia warunki kursu doskonalącego kompetencje nauczycieli uznawanego przez ukraińskie ministerstwo i będącego częścią awansu zawodowego nauczycieli. Kurs wszedł do stałej oferty Centrum Inicjatyw Oświatowych we Lwowie.
Choć nie było to założone w projekcie, jeszcze w czasie jego trwania otworzono pierwszy nabór na kurs. Do uczestnictwa w kursie zapisało się 197 osób. Pierwsza edycja kursu potrwa do 17 listopada. Centrum Inicjatyw Oświatowych planuje otwierać kolejne nabory.

5. Zorganizowaliśmy konferencję online „Demokracja w szkole – sprawdzone sposoby rozwoju samorządności uczniowskiej” dla nauczycieli i pedagogów odpowiedzialnych za pracę samorządów uczniowskich. W dniu emisji konferencji online mieliśmy 744 oglądających, a do zakończenia projektu zapis konferencji obejrzało prawie tysiąc osób. Konferencję można obejrzeć tutaj.

Wpływ projektu:

0
ambasadorów i ambasadorek
samorządności uczniowskiej w Ukrainie
0
nauczycieli i pedagogów,
którzy wzięli udział w 32 spotkaniach szkoleniowych z zakresu samorządności uczniowskiej
0
uczniów i uczennic,
którzy rozwijali samorządy w swoich szkołach

Wideo

  • Nagranie ze spotkania online prezentującego kartę demokratycznego samorządu uczniowskiego w Ukrainie - Запис онлайн-презентації Хартії демократичного учнівського самоврядування в Україні
  • Konferencja online podsumowująca projekt pn. „Demokracja w szkole – sprawdzone sposoby rozwoju samorządności uczniowskiej”

Więcej o projekcie

  • O naszych dotychczasowych działaniach z zakresu edukacji obywatelskiej w Ukrainie możesz przeczytać na stronie programu RITA – Przemiany w regionie. - Zobacz tutaj
  • Portal samorządności uczniowskiej dla uczniów i nauczycieli w Ukrainie - Zobacz tutaj

Pliki do pobrania

Karta Demokratyczny Samorząd Uczniowski w Ukrainie - PL
PDF - 7.21 MB
pobierz plik
Хартія демократичного учнівського самоврядування в Україні - UA
PDF - 4.84 MB
pobierz plik
Instrukcja do wdrażania karty demokratycznego samorządu uczniowskiego w Ukrainie (UA) - Інспірації до Хартії демократичного учнівського самоврядування в Україні
PDF - 13.69 MB
pobierz plik
Dzieci mają głos w sprawach szkoły (UA) - Діти мають право голосу в шкільних справах
PDF - 2.76 MB
pobierz plik
Działalność samorządów uczniowskich podczas nauczania zdalnego (UA) - Діяльність учнівського самоврядування під час дистанційного навчання
PDF - 2.18 MB
pobierz plik

Finansowanie oraz partnerzy

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych ze Lwowa oraz organizacją pozarządową „Unikalna Kraina” ze Żmerynki.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!