SKIP_TO

Rozwijamy koalicję na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie (RITA)

01.10.2023 - 30.04.2024
projekt skierowany do Szkoła
Od 2017 roku systematycznie wspieramy rozwój samorządności uczniowskiej w Ukrainie. W ramach programu RITA – Przemiany w regionie zrealizowaliśmy dotychczas 4 projekty, dzięki którym upowszechniliśmy demokratyczne zasady działań samorządów uczniowskich w wielu regionach Ukrainy i zbudowaliśmy sieć osób (nauczycieli, przedstawicieli ośrodków metodycznych, członków organizacji pozarządowych), którzy wspólnie z nami promują w Ukrainie przekonanie, że samorząd uczniowski jest podstawowym narzędziem edukacji demokratycznej w szkołach.  

Ostatnie działania, które realizowaliśmy w ramach projektu „Budujemy koalicję na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie” w latach 2020-2021 zakończyły się opracowaniem „Karty standardów działania samorządów uczniowskich w Ukrainie”. Poprzedziły go szerokie konsultacje założeń karty z nauczycielami i uczniami z Ukrainy.

Obecnie upowszechniamy rezultaty poprzednich projektów i budujemy koalicję Ambasadorów samorządności uczniowskiej w Ukrainie.

Celem projektu jest rozwój zbudowanej wcześniej koalicji na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie oraz promocja i upowszechnianie na terenie Ukrainy demokratycznej funkcji samorządów uczniowskich.

Głównymi odbiorcami projektu są nauczyciele i metodycy nauczania z Ukrainy, a także uczniowie i uczennice ukraińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Rezultaty projektu

W projekcie zaplanowaliśmy między innymi:
  • zbudowanie i przygotowanie do pracy zespołu 15 ambasadorów samorządności uczniowskiej, którzy wspierać będą merytorycznie rozwój samorządów uczniowskich w ukraińskich szkołach,
  • uruchomienie i prowadzenie platformy internetowej z praktycznymi wskazówkami i inspiracjami dotyczącymi działania samorządów uczniowskich dla uczniów i nauczycieli,
  • opracowanie i wdrożenia certyfikowanego szkolenia e-learningowego dla nauczycieli z Ukrainy,
  • przeprowadzenie przez ambasadorów spotkań i szkoleń dla nauczycieli i uczniów -  promujących zasady demokratycznie działających samorządów uczniowskich.

Wpływ projektu:

0
projekty fundacji
rozwijające samorządność uczniowską w Ukrainie
0
nauczycieli i pedagogów
przygotowanych do pełnienia roli ambasadorów samorządności uczniowskiej
0
portal internetowy dla uczniów i nauczycieli
stworzony w ramach projektu

Więcej o projekcie

  • O naszych dotychczasowych działaniach z zakresu edukacji obywatelskiej w Ukrainie możesz przeczytać na stronie programu RITA – Przemiany w regionie. - Zobacz tutaj
  • Portal samorządności uczniowskiej dla uczniów i nauczycieli w Ukrainie - Zobacz tutaj

Finansowanie oraz partnerzy

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych ze Lwowa oraz organizacją pozarządową „Unikalna Kraina” ze Żmerynki.

Pliki do pobrania

Karta Demokratyczny Samorząd Uczniowski w Ukrainie - PL
PDF - 7.21 MB
pobierz plik
Хартія демократичного учнівського самоврядування в Україні - UA
PDF - 4.84 MB
pobierz plik
Instrukcja do wdrażania karty demokratycznego samorządu uczniowskiego w Ukrainie (UA) - Інспірації до Хартії демократичного учнівського самоврядування в Україні
PDF - 13.69 MB
pobierz plik

Wideo

  • Nagranie ze spotkania online prezentującego kartę demokratycznego samorządu uczniowskiego w Ukrainie - Запис онлайн-презентації Хартії демократичного учнівського самоврядування в Україні