SKIP_TO

I. Ogólnopolski Kongres Opiekunów Młodzieżowych Rad

Serdecznie zapraszamy na I. Ogólnopolski Kongres Opiekunów Młodzieżowych Rad, który odbędzie się 24 października 2024 r. w Warszawie. Na kongres zapraszamy opiekunów bezpośrednio współpracujących z młodzieżową radą oraz osoby odpowiedzialne za wspieranie działalności młodzieżowej rady z ramienia urzędów.

Wśród prelegentów pojawią się samorządowcy, doświadczeni opiekunowie młodzieżowych rad oraz eksperci ds. zaangażowania obywatelskiego młodzieży.

Podczas kongresu wysłuchasz inspirujących wystąpień o roli dorosłego opiekuna w ukierunkowywaniu i wspieraniu działań młodzieży, poznasz dobre praktyki, które warto wykorzystać w pracy z młodzieżową radą, weźmiesz udział w inspirujących warsztatach i wymienisz doświadczenia z innymi opiekunami młodzieżowych rad.

Program wydarzenia

  1. Formalno-organizacyjne aspekty pracy opiekuna młodzieżowej rady
  2. Istota działań młodzieżowej rady – działania, do których warto zachęcać młodzież i w jakich kierunkach rozwijać działalność młodzieżowej rady, aby dać jej poczucie sprawczości i satysfakcji z działania
  3. Cykl życia młodzieżowej rady – jak organizować pracę młodzieżowej rady, aby skutecznie wspierać jej działania i rolę w środowisku lokalnym
  4. Bank inspiracji i dobrych praktyk
Szczegółowy program kongresu zamieścimy wkrótce!

Rejestracja

Zarejestruj się na wydarzenie za pośrednictwem systemu rejestracyjnego: 
https://24-10-2023.konfeo.com/pl/groups 

Koszt udziału w kongresie wynosi 690 zł + 23% VAT (opłata za udział w kongresie zwolniona z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych) dokonaj po szkoleniu – w ciągu 10 dni od wystawienia faktury i przesłania jej uczestnikowi szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!