SKIP_TO

Rozwój wolontariatu w instytucjach publicznych i gminach

Zapraszamy na szkolenie przedstawicieli urzędów, organizacji społecznych, instytucji publicznych. Nasza fundacja ma wieloletnie doświadczenie w kompleksowym rozwoju wolontariatu - wdrażamy programy rozwojowe dla instytucji publicznych (biblioteki, centra kultury, szkoły itp.) oraz całych gmin.

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu?

Dzięki szkoleniu:
 • poznasz sposoby na rozwinięcie wolontariatu w swojej instytucji lub gminie,
 • poznasz dokumentację potrzebną do prowadzenia wolontariatu zgodnie z prawem,
 • dowiesz się, w jaki sposób dobrze przygotować się do organizacji wolontariatu i jak go zaplanować, aby wspierał misję instytucji, a wolontariuszom dawał możliwość rozwoju
 • nauczysz się, jak promować wolontariat, pozyskiwać zaangażowanych i aktywnych wolontariuszy
 • poznasz zasady motywowania, rozpoczynania i rozwiązywania współpracy z wolontariuszami

Przykładowy program szkolenia:

Program szkolenia dopasowujemy do Twoich potrzeb. Przykładowy program przedstawiamy poniżej:
 • Idea wolontariatu – jak rozumieć wolontariat, by organizować go z korzyścią dla instytucji i wolontariuszy
 • Prawne podstawy wolontariatu – obowiązki organizatora wolontariatu i niezbędna dokumentacja (ubezpieczenie, umowy z wolontariuszami pełno- i niepełnoletnimi, przetwarzanie danych osobowych, procedura sprawdzenia w rejestrze przestępców seksualnych w przypadku wolontariuszy pracujących z niepełnoletnimi itp.)
 • Dobre praktyki wolontariatu w różnorodnych instytucjach
 • Program rozwoju wolontariatu w instytucji – określenie wizji wolontariatu, potrzeb instytucji, zadań wolontariuszy, profilu wolontariusza, wolontariatu w strukturze organizacyjnej instytucji
 • Przygotowanie wolontariusza do pracy - indywidualny program wolontariatu, określenie korzyści dla wolontariusza i instytucji. Prawa i obowiazki wolontariusza.
 • Rola i zadania koordynatora wolontariatu w instytucji i korzyści wynikające z powołania go 
 • Promocja wolontariatu i sposoby pozyskiwania wolontariuszy 
 • Budowanie gminnego systemu zarządzania wolontariatem – współpraca instytucji we wdrażaniu usług wolontariackich, korzyści wynikające z  ogólnogminnej koordynacji wolontariatu, promocja wolontariatu wśród mieszkańców, baza wolontariuszy i usług wolontariackich

Zobacz jak rozwijamy wolontariat

Jak zamówić szkolenie?

Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem dla Twojej gminy lub instytucji, skontaktuj się z naszym działem szkoleń: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl lub 664 861 019.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!