SKIP_TO

Społeczność lokalna Rozwój społeczności w dialogu z mieszkańcami

Społeczność lokalna Rozwój społeczności w dialogu z mieszkańcami

Współpraca z mieszkańcami

Wspieramy społeczności lokalne (wiejskie, miejskie) w uruchamianiu i rozwijaniu potencjału zaangażowania społecznego ich mieszkańców. Teorie kapitału społecznego dowodzą od lat, że tam, gdzie kwitnie współpraca i zaangażowanie obywatelskie, lepiej się wiedzie mieszkańcom.

Co robimy?

  • Projektujemy całościowe programy działania szkół, które rozwijają aktywność społeczną i obywatelską dzieci i młodych ludzi m.in. poprzez skuteczne działanie samorządów uczniowskich, szkolnych budżetów obywatelskich, konstruktywne zaangażowanie rodziców.
  • Otwieramy instytucje lokalne na mieszkańców (m.in. biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej itp.). Pomagamy pracownikom tworzyć programy rozwoju wolontariatu, dzięki którym mieszkańcy wzmacniają potencjał instytucji, jednocześnie biorąc część odpowiedzialności za jej rozwój. Projektujemy i wdrażamy lokalne programy grantowe dla mieszkańców.
  • Ułatwiamy dialog władz lokalnych z mieszkańcami, projektując i wdrażając działania konsultacyjne, tworząc okazje do refleksji i rozmowy o lokalnych sprawach wspólnych.
  • Tworzymy programy rozwoju wiedzy i kompetencji urzędników lokalnych oraz mieszkańców.

Nasze doświadczenie:

0
instytucji publicznych,
z którymi współpracowaliśmy na rzecz społecznej zmiany
0
mieszkańców gmin i miast,
z którymi prowadziliśmy konsultacje społeczne
0
projektów
na rzecz lokalnych społeczności

Powiązane projekty

Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!