SKIP_TO

Klimat Aktywność obywatelska na rzecz zielonej zmiany

Klimat Aktywność obywatelska na rzecz zielonej zmiany

Klimat - sprawa nas wszystkich

Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa klimatycznego należą do najważniejszych kwestii publicznych. Dlatego pomagamy obywatelom i obywatelkom zrozumieć istotę tych wyzwań oraz tworzymy przestrzeń do dyskusji i refleksji na ten temat. Wspieramy w podejmowaniu pozytywnych działań oddolnych oraz pomagamy uczestniczyć w ważnych procesach decyzyjnych związanych z wprowadzaniem pozytywnych zielonych zmian w lokalnych społecznościach.

Co robimy?

  • Szkolne audyty i agendy klimatyczne. Pomagamy społecznościom szkolnym sprawdzać, w jakim stopniu szkoły są przyjazne dla klimatu, w takich obszarach jak: zużycie wody i energii, jedzenie, transport do szkoły, używane pomoce naukowe. Wspieramy uczniów i nauczycieli w dyskusji oraz wypracowaniu agend klimatycznych czyli listy działań, jakie szkoła chce podjąć w celu wprowadzenia pozytywnych proekologicznych zmian.
  • Młodzieżowe rady na rzecz klimatu. Zapewniamy młodzieżowym radom wiedzę oraz narzędzia partycypacyjne pozwalające na konstruktywne uczestnictwo w projektowaniu przyszłości miast i gmin. Stajemy na stanowisku, że młodzieżowe rady powinny zabierać głos i realnie wpływać na decyzje lokalne dotyczące bezpieczeństwa klimatycznego.
  • Klimatyczny panel obywatelski. Wsparliśmy władze Warszawy w przeprowadzeniu publicznej dyskusji na temat proekologicznej polityki miasta. Dzięki panelowi warszawianki i warszawiacy mieli szansę wskazać działania, jakie władze powinny podjąć w celu zapewnienia efektywności energetycznej. Panel został zrealizowany w 2020 roku wraz z Fundacją Pole Dialogu i Fundacją Stocznia. Za jego organizację otrzymaliśmy nagrodę Sektor 3.0.
  • Zielone narady obywatelskie - Ułatwiamy młodzieżowym radom przeprowadzenie międzypokoleniowych narad obywatelskich z mieszkańcami, podczas których społeczność dyskutuje na temat wyzwań klimatycznych i rozwiązań, jakie można wprowadzić w swoich społecznościach lokalnych.
  • Scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych. Przygotowujemy materiały edukacyjne pozwalające uwrażliwiać młodych ludzi na kwestie związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu, zrównoważonym rozwojem, solidarnością północ - południe.

Nasze doświadczenie:

0
uczniów i uczennic,
którzy skorzystali z naszych warsztatów edukacji globalnej i klimatycznej
0
nauczycieli i nauczycielek,
którzy przeprowadzili działania proekologiczne w szkołach
0
projektów
na rzecz klimatu i społeczności lokalnych

Wideo

  • Obywatelski panel klimatyczny przeprowadzony wraz z Fundacją Stocznia i Fundacją Pole Dialogu, 2020 r. Za realizację otrzymaliśmy nagrodę Sektor 3.0.
  • Podsumowanie obywatelskiego panelu klimatycznego przeprowadzonego wraz z Fundacją Stocznia i Fundacją Pole Dialogu, 2020 r. 
  • Projekt "Młodzieżowe rady dla demokracji i klimatu" realizowany wraz ze Stowarzyszeniem BoMiasto, 2023 r. 
Podsumowanie przebiegu projektu "Młodzieżowe rady dla demokracji i klimatu", w którym koordynatorzy opowiadają o celach i zrealizowanych działaniach.
  • Projekt "Młodzieżowe rady dla demokracji i klimatu" realizowany wraz ze Stowarzyszeniem BoMiasto, 2023 r. - młodzieżowi radni opowiadają o audytach klimatycznych w szkołach

Powiązane projekty