SKIP_TO

Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu

01.01.2022 - 30.04.2023
projekt skierowany do Młodzieżowe Rady Klimat
Celem projektu było wzmocnienie zaangażowania młodzieży w kształtowaniu lokalnych i szkolnych polityk klimatycznych oraz zwiększenie skuteczności młodzieżowych rad gmin oraz samorządów uczniowskich w tym zakresie.

W ramach projektu młodzieżowe rady objęte były wsparciem szkoleniowym oraz animacyjno-eksperckim. W trakcie projektu uczestnicy:
1. Przeprowadzili we współpracy z samorządami uczniowskimi szkolne audyty i narady klimatyczne, w wyniku których opracowane zostały rekomendacje działań proklimatycznych, które powinny zostać wdrożone w szkołach,
2. Zorganizowali międzypokoleniowe gminne narady klimatyczne z mieszkańcami, przy udziale lokalnych władz i ekspertów,
3. Stworzyli uchwały o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, które zawierały następujące rozwiązania:
 • Młodzieżowa Rada Łomianek - zakup działki i zagospodarowanie jej z przeznaczeniem jej jako teren rekreacyjny dla mieszkańców Łomianek;
 • Młodzieżowa Rada Mikołowa - umieszczenie pojemników do segregacji odpadów w każdej sali w mikołowskich szkołach oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną uczniów;
 • Młodzieżowa Rada Mysłowice - utworzenie łąk kwietnych na terenie miasta Mysłowice;
 • Młodzieżowa Rada Ostrołęki - zwolnienie z opłat w strefach płatnego parkowania dla posiadaczy samochodów napędzanych wodorem;
 • Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice - umieszczenie ławek solarnych w Pawłowicach i Pielgrzymowicach;
 • Młodzieżowa Rada Wołomina - regularne sprzątanie Rezerwatu Przyrody Grabicz.

Rezultaty projektu

 • Konferencja inaugurująca projekt
W marcu 2022 r. zorganizowaliśmy zdalną konferencję otwierającą projekt. W konferencji wzięli udział przedstawiciele zespołów projektowych oraz zaproszeni goście z 6 samorządów. Odbyły się wystąpienia ekspertów oraz debata „Klimat – sprawa młodych?” z udziałem ekspertów reprezentujących Fundację Civis Polonus, Stowarzyszenie BoMiasto, Climate Reality Projekt, United Nation Association Poland, Młodzieżową Radę Klimatyczną.
 • Akademia Młodych Liderów - szkolenia dla młodzieżowych radnych 
Uczestnicy projektu wzięli udział w dwóch szkoleniach: 31.03-2.04 w Książenicach (Mazowsze) oraz 22-23 października w Pszczynie (Śląsk). Podczas szkoleń rozwijaliśmy kompetencje młodzieży w takich obszarach, jak: liderstwo, wyzwania klimatyczne, sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych, metody zaangażowania obywatelskiego. Przygotowaliśmy też młodzież do wdrażania kolejnych etapów projektu: szkolnych audytów klimatycznych, gminnej narady klimatycznej i inicjatywy uchwałodawczej.
 • Szkolne Agendy Klimatyczne
Wspólnie z młodzieżowymi radnymi zaprosiliśmy do współpracy szkoły z terenu gmin i razem z uczniami i nauczycielami przeprowadziliśmy szkolne audyty klimatyczne czyli badania wpływu szkół na środowisko. Nawiązaliśmy współpracę z opiekunami samorządów uczniowskich i zorganizowaliśmy dla nich szkolenie z zakresu rozwoju samorządności szkolnej. Młodzieżowe rady przeprowadziły łącznie 25 audytów klimatycznych. Kolejnym etapem była organizacja, we współpracy z samorządami uczniowskimi, szkolnych narad klimatycznych w 25 szkołach. Ich efektem było opracowanie rekomendacji dotyczących proekologicznych rozwiązań dla każdej szkoły. W naradach wzięło udział 512 osób. Realizacja audytów przyczyniła się do zwiększenia świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu na poziomie szkoły oraz dała młodzieży poczucie realnego wpływu na wprowadzanie zmian w swoim środowisku.

 • Gminne narady klimatyczne
Młodzieżowe rady zorganizowały spotkania z mieszkańcami, na których omówione zostały najważniejsze wyzwania dotyczące lokalnych problemów związanych z klimatem. Narady zostały zorganizowane przy współpracy z lokalnymi samorządowcami i ekspertami ds. klimatu, a spotkania miały charakter międzypokoleniowy. Młodzieżowym radom zależało na usłyszeniu
głosu mieszkańców w różnym wieku. Zebrane wnioski dotyczą m.in. braku terenów zielonych, miejsc do rekreacji, buspasów, wystarczającej ilości dróg rowerowych, a także problemów takich, jak zaśmiecone lasy, smog, niska świadomość ekologiczna mieszkańców. Wypracowane wnioski staną się podstawą do opracowania inicjatyw uchwałodawczych młodzieżowych rad, które zostaną opracowane i złożone w 2023 roku. W spotkaniach wzięło udział 247 osób.

 • Strona internetowa
Ponadto, w ramach projektu powstała strona internetowa https://www.mlodziezowarada.pl/, która jest zbiorem informacji i inspiracji dla członków młodzieżowych rad i ich opiekunów oraz samorządów prowadzących młodzieżowe rady lub mających w planach powołanie ich.

 • Publikacja "Dobre praktyki młodzieżowych rad"
W ramach projektu stworzyliśmy publikację zawierającą 15 przykładów działań, jakie młodzieżowe rady mogą podejmować na rzecz swoich społeczności lokalnych. W publikacji znalazły się także przykłady działań proekologicznych.
Zobacz Dobre praktyki

 • Konferencja podsumowująca projekt "Młodzieżowe rady dla klimatu. Sprawdzone sposoby na zieloną zmianę."
17 kwietnia 2023 r. zorganizowaliśmy w Michałowicach konferencję zamykającą projekt. Podczas prezentacji i panelu dyskusyjnego zaproszeni eksperci opowiedzieli z jakimi wyzwaniami musimy się mierzyć w takich obszarach jak: energia, woda, surowce, żywność, jakie polityki klimatyczne obowiązują w Unii Europejskiej i w Polsce oraz jakie rozwiązania proklimatyczne na lokalnym poziomie powinny wprowadzać gminy. W części warsztatowej podzieliliśmy się sprawdzonymi metodami, jakie stosowali młodzieżowi radni w projekcie.
Zobacz stronę wydarzenia

Wpływ projektu:

0
uczniów i uczennic,
którzy wzięli udział w szkolnych naradach klimatycznych
0
audytów klimatycznych
przeprowadzonych w szkołach
0
uczestników narad klimatycznych
zorganizowanych przez młodzieżowe rady w 6 gminach

Wideo

 • Konferencja "Klimat - sprawa młodych" inaugurująca projekt
 • Film podsumowujący projekt
 • Młodzieżowi radni opowiadają o przeprowadzonych w szkołach audytach klimatycznych

Pliki do pobrania

Publikacja „Dobre praktyki młodzieżowych rad"
PDF - 8.38 MB
pobierz plik
Opis metody szkolnego audytu klimatycznego
PDF - 873.19 KB
pobierz plik
Formularz do audytu klimatycznego - Woda
PDF - 11.80 MB
pobierz plik
Formularz do audytu klimatycznego - Energia
PDF - 14.76 MB
pobierz plik
Formularz do audytu klimatycznego - Odpady
PDF - 15.40 MB
pobierz plik
Formularz do audytu klimatycznego - Jedzenie
PDF - 14.91 MB
pobierz plik
Formularz do audytu klimatycznego - Pomoce naukowe
PDF - 14.93 MB
pobierz plik
Formularz do audytu klimatycznego - Transport
PDF - 9.04 MB
pobierz plik
Gminna narada klimatyczna - instrukcja
PDF - 208.13 KB
pobierz plik
Inicjatywa uchwałodawcza - instrukcja
PDF - 374.30 KB
pobierz plik
Program konferencji "Młodzieżowe rady dla klimatu. Sprawdzone sposoby na zieloną zmianę."
PDF - 199.29 KB
pobierz plik

Finansowanie i partnerzy

Projekt finansowany był przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BoMiasto z Katowic.