SKIP_TO

Biblioteki Przestrzenie działań kulturalnych, społecznych i obywatelskich

Biblioteki Przestrzenie działań kulturalnych, społecznych i obywatelskich

Biblioteka - miejsce dla każdego/każdej

Wspieramy bibliotekarki i bibliotekarzy oraz społeczności lokalne w działaniach, które sprawiają, że biblioteki stają się tzw. "trzecim miejscem" czyli ważną przestrzenią - obok rodziny i aktywności zawodowej - do rozwoju, odpoczynku, zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń.

Jednocześnie podkreślamy tradycyjną funkcję bibliotek – dostarczania rzetelnej, aktualnej wiedzy i informacji, uodparniania członków społeczności lokalnych na dezinformację, rozwijania czytelnictwa praktycznego oraz tego dla przyjemności.

W naszych działaniach korzystamy z tego, że biblioteki publiczne mają unikalne cechy w skali lokalnej, takie jak:
  • Rzetelność - Biblioteka jako miejsce wiedzy może dostarczać mieszkańcom wiedzę niezbędną do podejmowania działań społecznych i obywatelskich, ale także lepiej realizować osobiste cele.
  • Otwartość - Biblioteka jest przestrzenią publiczną i inkluzywną, należącą do wszystkich mieszkańców, nie wykluczającą i nie wyróżniającą żadnych grup społecznych (np. urzędników, dzieci i rodziców, seniorów).
  • Niekomercyjność - Biblioteki publiczne, jako miejsca niekomercyjne, mogą służyć wszystkim mieszkańcom, niezależne od ich statusu materialnego.

W naszej pracy z bibliotekarzami odwołujemy się do wizji biblioteki publicznej promowanej przez International Federation of Library Associations (IFLA).

Co robimy?

  • Młodzi ludzie w bibliotekach. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi przekładamy na tworzenie atrakcyjnej oferty dla młodzieży, dotyczącej projektowania przestrzeni bibliotecznej, włączania głosu młodego pokolenia do współtworzenia i realizacji działań, innowacyjnych podejść do rozwoju czytelnictwa.
  • Wolontariat w bibliotekach. Tylko w niewielu bibliotekach w Polsce rozwinięty jest wolontariat, tymczasem według IFLA wolontariat należy do 8 najważniejszych kryteriów profesjonalnej biblioteki publicznej! Gdy już zostanie uruchomiony generuje on wiele korzyści dla bibliotek!
  • Otwieranie bibliotek na społeczność lokalną. Pomagamy bibliotekom diagnozować potencjał kulturowy i społeczny mieszkańców i na podstawie tej wiedzy konstruować adekwatną, atrakcyjną ofertę. Od 2021 roku realizujemy wsparcie merytoryczne w ramach komponentu BLISKO Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W ramach tych działaniach prowadzimy szkolenia i tutoring dla ponad 140 bibliotek publicznych z całej Polski.
  • Edukacja obywatelska w bibliotekach. Pomagamy bibliotekom tworzyć ofertę, dzięki której użytkownicy zdobywają wiedzą o mechanizmach demokratycznych, pogłębiają rozumienie lokalnych i globalnych spraw publicznych, dyskutują oraz wspólnie planują działania społeczne.
  • Biblioteki szkolne. Doceniamy biblioteki szkolne jako ważne przestrzenie edukacji medialnej, wychowania do roli czytelnika, rozwoju umiejętności krytycznego podejścia do informacji, budowania odporności na dezinformację. Widzimy również w bibliotekach szkolnych miejsce zabawy, relaksu, dyskusji i poszerzania zainteresowań dzieci i młodzieży w przyjaznej, wolnej od oceniania atmosferze.

Nasze doświadczenie:

0
bibliotek,
które wzięły udział w naszych działaniach
0
projektów, szkoleń i programów
zrealizowanych na rzecz rozwoju czytelnictwa, wolontariatu i otwierania bibliotek na społeczność lokalną
0
bibliotekarek i bibliotekarzy,
z którymi pracowaliśmy na rzecz pozytywnych zmian w bibliotekach

Powiązane projekty