SKIP_TO

Młodzi ludzie Edukacja i aktywizacja obywatelska młodych ludzi

Młodzi ludzie Edukacja i aktywizacja obywatelska młodych ludzi

Naszą misją jest zwiększanie wpływu dzieci i młodych ludzi na sprawy publiczne

W naszej pracy kierujemy się następującym podejściem: 

1. Obywatelstwo nie jest tylko przywilejem osób pełnoletnich, może być również doświadczeniem dzieci i młodzieży - dzieci i młodzież to już obywatele!

2. Obywatelem trzeba nauczyć się być!

2. To rolą dorosłych (edukatorów, nauczycieli, samorządowców) jest uczenie młodych ludzi jak być obywatelem.

4. Kompetencje społeczne i obywatelskie rozumiemy zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. - zobacz tutaj

5. Tworzymy edukację obywatelską w działaniu.

6. Wierzymy, że pozytywne doświadczenie własnego wpływu na otoczenie (np. szkoły i społeczność) jest najlepszą edukacją obywatelską.
zdjęcie cytatu
T_QUOTE
Chcemy sprawić, by młodzi ludzie cenili demokrację i wierzyli, że jest możliwa.
zdjęcie cytatu

Co robimy?

  • Wspieramy młodych ludzi w świadomym i aktywnym uczestniczeniu w życiu lokalnej wspólnoty. Wierzymy, że nastoletni obywatele mogą być wartościowymi partnerami dla administracji lokalnej. Dlatego pomagamy im w budowaniu relacji z władzami – konsultowaniu decyzji dotyczących spraw ważnych dla młodych mieszkańców. Płaszczyzną dla wymiany opinii i wspólnej pracy dorosłych i młodych przedstawicieli mieszkańców miast i wsi są wspierane przez nas młodzieżowe rady gmin/dzielnic/miast.
Więcej informacji o naszej działalności na rzecz młodzieżowych rad znajdziesz tutaj.

  • Pomagamy młodym obywatelom lepiej zrozumieć i docenić Unię Europejską. Od 2017 roku realizujemy projekty edukacji obywatelskiej o Unii Europejskiej. Zależy nam na zwiększeniu zainteresowania obywateli tematyką europejską, popularyzacji idei i znaczenia UE, wzbudzeniu dyskusji dotyczącej kierunków rozwoju UE, wreszcie zachęceniu do proeuropejskiej aktywności w swoich społecznościach.
Więcej przeczytasz tutaj.

  • Włączamy młodych do udziału w budżecie obywatelskim (opracowywaniu i składaniu wniosków, głosowaniu oraz wydawaniu przyznanych pieniędzy).
Zachęcamy do lektury publikacji, w której dzielimy się naszym doświadczeniem we wspieraniu młodych ludzi oraz nauczycieli i nauczycielek z Warszawy w uczeniu o budżecie obywatelskim, a także we wspieraniu grup młodzieżowych w diagnozowaniu własnych potrzeb, tworzeniu projektów i towarzyszeniu nastolatkom w przejściu całej procedury ich składania w latach 2017–2020.
Publikacja do pobrania tutaj.

  • Kształcimy młodych liderów. Wierzymy, że rozwój kompetencji przywódczych młodych ludzi przyczyni się do wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej. Jesteśmy przekonani, że to inwestycja w młodzież oraz rozwój społeczności.

Nasze doświadczenie

0
młodych osób,
które wzięły udział w naszych projektach i szkoleniach
0
młodych obywateli,
których włączyliśmy do udziału w budżecie obywatelskim
0
młodych liderów,
z którymi pracowaliśmy przy projektach społecznych

Program Równać Szanse

Od 2021 roku jesteśmy realizatorem Programu Równać Szanse, który jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu Równać Szanse jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych młodych ludzi z małych miejscowości, które ułatwią im dobry start w dorosłe życie.

Powiązane projekty