SKIP_TO

Młodzieżowe Rady Sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodych w swojej społeczności

Młodzieżowe Rady Sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodych w swojej społeczności

Dlaczego młodzieżowe rady?

Młodzieżowe rady są lub mogą być jednym z najistotniejszych narzędzi zwiększania partycypacji obywatelskiej młodych ludzi na poziomie lokalnym. Ich systematyczne i dobre działanie przyczynia się do nabywania przez młodych ludzi doświadczeń: namysłu i debaty nad problemami lokalnymi, głosowania, reprezentacji w lokalnych ciałach doradczych władz, współdecydowania o swojej społeczności oraz brania za nią współodpowiedzialności.

Młodzieżowe rady to ogromny potencjał. Potencjał entuzjazmu młodych ludzi, ich troski o swoją społeczność oraz chęci podejmowania działań w sferze spraw publicznych. Odpowiednio wykorzystany może stanowić istotny element zwiększania udziału młodych ludzi w procesach decyzyjnych, a długofalowo przyczyniać się do zwiększenia uczestnictwa Polaków w życiu politycznym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o młodzieżowych radach, zachęcamy do lektury publikacji "Młodzieżowe rady gmin. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym". - Zobacz tutaj.
zdjęcie cytatu
T_QUOTE
Od 18 lat wspieramy młodzieżowe rady, bo wierzymy, że to dobry sposób na aktywność obywatelską młodych ludzi,
a w małych społecznościach często jedyny dostępny.
zdjęcie cytatu

Co robimy?

  • Wspieramy młodzieżowych radnych i radne, opiekunów młodzieżowych rad i władze samorządowe w działalności Młodzieżowych Rad Gminy m.in. prowadzimy szkolenia, warsztaty i doradztwo.
  • Zainicjowaliśmy działanie i zbudowaliśmy Koalicję na rzecz Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce. Koalicja to nieformalne zrzeszenie organizacji, instytucji i osób zajmujących się tematem Młodzieżowych Rad Gmin, które postrzegają je jako sposób na zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych. Głównym celem działania koalicji jest poprawa jakości działania Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce. Koalicję tworzyły przedstawiciele 22 instytucji, organizacji i osób z całej Polski.
  • Integrujemy ludzi i budujemy środowisko praktyków i zainteresowanych zaangażowaniem obywatelskim młodych ludzi i młodzieżowymi radami tworząc okazje do spotkań i wymiany doświadczeń podczas konferencji i seminariów. Podejmujemy te działania regularnie, gdyż wierzymy, że budowanie zrozumienia dla roli uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym jest ważną częścią naszej misji,

Nasze doświadczenie...

0
młodzieżowych rad
powołanych i animowanych z naszym wsparciem
0
projektów
zrealizowanych na rzecz młodzieżowych rad
0
szkoleń, kongresów i konferencji
zorganizowanych dla środowiska młodzieżowych rad

... w zakresie młodzieżowych rad

0
młodzieżowych radnych,
którzy wzieli udział w naszych projektach i szkoleniach
0
opiekunów/ek młodzieżowych rad
przeszkolonych przez fundację
0
samorządowców,
z którymi pracowaliśmy, aby młodzieżowe rady działały lepiej

Materiały

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej biblioteki materiałów dla młodzieżowych radnych, opiekunów młodzieżowych rad i innych osób zainteresowanych tematem.

Powiązane projekty